TG-16 ýokary tizlikli sentrifuga enjamy

Iň ýokary tizligi: 16500rpm
Iň ýokary kuwwaty: 6 * 100ml

TD-5Z pes tizlikli merkezden gaçyryş enjamy

Iň ýokary tizlik: 5000rpm
Iň ýokary kuwwaty: 8 * 100ml

TD-5M uly göwrümli sentrifuga

Iň ýokary tizlik: 5000rpm
Iň ýokary kuwwaty: 4 * 500ml

TGL-17 sowadyjy sentrifuga

Iň ýokary tizlik: 17000rpm
Iň ýokary kuwwaty: 4 * 250ml

Has giňişleýin gör

Näme üçin bizi saýla?

Bu üstünlikleriň hemmesi we tükeniksiz gözleg we ösüş tagallalarymyz bilen, professional hyzmatdaşyňyzdygyna buýsanýarys.

Hünärmen

Hünärmen

20 ýyldan gowrak tejribe
20-den gowrak uly inersener
100-den gowrak ökde tehnik
...

Üns beriň

Üns beriň

Merkezden gaçyryş enjamlarynda
Gözleg we barlag işlerinde
Müşderileriň göwnünden turmak barada
...

-Okary tehnologiýa

-Okary tehnologiýa

RFID
Üç ok giroskopy
Köp basgançakly merkezden gaçyryş
...

Qualityokary hilli bölekler

Qualityokary hilli bölekler

Üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi
Steelhli polat korpus
304SS palatasy
...

Has köp funksiýa

Has köp funksiýa

Düzülip bilinýän tizlik
Programmalary saklap bilýär
LCD duýgur ekran
...

Hil kepilligi

Hil kepilligi

Gaty hil gözegçiligi
ISO13485 CE
1 ýyl kepillik
...

takmynan_img
hakda

Biz hakda

    20 ýyllyk tejribesi bolan milli ýokary tehnologiýaly “Sichuan Shuke Instrument Co., Ltd.” laboratoriýa sentrifugasyny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen önümçilikdir.Kompaniýamyzyň 4000 inedördül metrlik ofis binalary we ussahanalary bar we 20-den gowrak hünärmen uly inersener bar.Önümlerimiz oba hojalygy, bio-ineringenerçilik, azyk, himiýa, derman, kliniki lukmançylyk, gan banky, maldarçylyk, gözleg, karantin, kesellere gözegçilik, daşky gurşawy goramak, suwuň hilini barlamak we beýleki ylmy gözleg we önümçilik bölümlerinde giňden ulanylýar.

Has giňişleýin gör

Habarlar

132022/09

Gowy sentriuge nädip saýlamaly?

Merkezden gaçyryş enjamyny tapanyňyzda, Maks tizligi, Maks RCF we Tube göwrümi ýaly zerur aýratynlyklaryňyz bolar, sentrfuge şol talaplara laýyk gelmelidir, ýokarda sentrifuganyň beýleki möhüm aýratynlyklaryny hem barlamaly ...

Has giňişleýin gör
212022/03

Şuke gurallary 2021 Yearylyň ahyrky duşuşygy

1. Şuke gurallaryny satmak bölüminiň 2021-nji ýyldaky jemleýji ýygnagy Gysgaça ýygnak 2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ir sagat 9: 00-da resmi taýdan başlandy. Satuw bölüminden, işgärler bölüminden, maliýe bölüminden we beýleki bölümlerden on gowrak adam gatnaşdy. ..

Has giňişleýin gör
Gowy sentriuge nädip saýlamaly?
132022/09

Gowy sentriuge nädip saýlamaly?

Merkezden gaçyryş enjamyny tapanyňyzda, Maks tizligi, Ma ... ýaly zerur aýratynlyklaryňyz bolar.

Sorag

Müşderilere ýokary hilli önümler bermäge çalyşýarys.