Taryhymyz

 • 2010.04
  Kompaniýa döredildi.
 • 2011.05
  ISO9001: 2008;ISO13485: 2003 hil dolandyryş ulgamy we CE şahadatnamasy.
 • 2011.09
  CFDA tarapyndan berlen birinji derejeli lukmançylyk enjamlaryny hasaba alyş şahadatnamasyny aldy.
 • 2012.06
  Speedokary tizlikli uly kuwwatly sowadyjy sentrifuga LG-21M we LG-25M bazara çykdy.
 • 2013.03
  Pes tizlikli uly kuwwatly sowadyjy sentrifuga LD-6M bazara girdi.
 • 2014.03
  Halkara söwda bölümi döredildi, önümlerimiz şondan bäri beýleki ýurtlara satylýar.
 • 2015.11
  Pes tizlikli ultra uly kuwwatly sowadyjy sentrifuga LD-8M bazara çykdy.
 • 2016.08
  Milli gowy guralyň sanawyna saýlandy.
 • 2017.07
  Biosafety Decapping Centrifuge milli oýlap tapyş patentini aldy.
 • 2018.08
  Bazara ýokary tizlikli sowadyjy sentrifuga TGL-1650 täze nesli bazara çykdy.
 • 2019.02
  Köp okly skameýkaly ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş merkezi TGL-21, üç okly giroskop balansyna gözegçilik we RFID rotor kesgitleýiş ulgamy bazara girdi.
 • 2019.12
  iň gowy 100 milli umumy gurallaryň we ölçegleriň biri hökmünde saýlandy.
 • 2020.06
  Täze satyn alnan zawoda göçürildi.
 • 2020.12
  Milli ýokary tehnologiýaly kompaniýanyň şahadatnamasyny aldy.
 • 2021.06
  Awtomatiki ýerleşdiriş sentrifugasy bazara girdi.