Specialörite maksat merkezden gaçyryş

 • Benchtop PRP / PPP sentrifuga TD-450

  Benchtop PRP / PPP sentrifuga TD-450

  TD-450 PRP we PPP boýunça ýöriteleşendir, 10ml / 20ml / 50ml şpris, 10ml wakuum gan ýygnamak turbasy we dürli PRP ýörite enjamlary üçin amatly.Rothli rotorlar we rotor esbaplary awtoklawly.

 • Iň ýokary tizlik:4500rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:3380Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:6 * 50ml şpris
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Motor:Üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi
 • Ekran:Sanly
 • Agramy:40KG
 • Benchtop CGF Üýtgeýän tizlik programmasy sentrifuga TD-4

  Benchtop CGF Üýtgeýän tizlik programmasy sentrifuga TD-4

  TD-4 trombositlere baý fibrine köp maksatly sentrifuga, Bu enjam kompaniýa we köp sanly içerki hassahanalar, kosmetika we plastmassa edaralary tarapyndan bilelikde işlenip düzüldi we köp kliniki edaralar tarapyndan synag edildi.Işlemek aňsat we durnukly we ygtybarly öndürijiligi bar.Stomatologiýa, plastiki hirurgiýa, ortopediýa, reabilitasiýa, agyry we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Iň ýokary tizlik:3500rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:1640Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:12 * 10ml
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Motor:Üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi
 • Ekran:Sanly
 • Agramy:17KG
 • Bençtop gan banky sentrifuga TD-550

  Bençtop gan banky sentrifuga TD-550

  TD-550, gan bankynyň polibren biri-birine gabat gelýän synaglarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir, çalt ýokarlanmak / ýykylmak we durnukly ýapylmak aýratynlyklaryna eýedir, bu biri-birine gabat gelmek, gan görnüşini kesgitlemek we antikorlary barlamak üçin ulanylyp bilner.

 • Iň ýokary tizlik:5500rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:4300Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:12 * 15ml
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Motor:Çotgasyz motor
 • Ekran:Sanly
 • Agramy:25KG
 • Bençtop öýjügini ýuwýan sentrifuga TD-4B

  Bençtop öýjügini ýuwýan sentrifuga TD-4B

  TD-4B öýjük ýuwujy sentrifuga, gyzyl gan öýjüklerini ýuwmak we lenfosit ýuwmak synaglary üçin döredilen ýörite maşyn.Kliniki lukmançylykda, biohimiýada, immunologiýada we beýleki ugurlarda giňden ulanylýan bu hassahananyň gan banklary, barlaghanalary, gan stansiýalary, lukmançylyk mekdepleri we lukmançylyk gözleg edaralary üçin zerur enjamdyr.

 • Iň ýokary tizlik:4700rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:2000Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:12 * 7ml (SERO rotor)
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Motor:Üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi
 • Ekran:Sanly
 • Agramy:17KG
 • Gatda süýt ýagyny barlamak sentrifugasy DD-RZ

  Gatda süýt ýagyny barlamak sentrifugasy DD-RZ

  DD-RZ süýt ýagyny barlamak sentrifugasy Süýt önümleriniň derňewi üçin ýörite guraldyr.Pasteur usuly we Geber usuly bilen sentrifugadan soň süýt önümlerindäki ýagy ölçemek we derňemek üçin amatlydyr.

 • Iň ýokary tizlik:3300rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:1920Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:8 * 30ml
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Motor:Üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi
 • Ekran:Iki displeý
 • Agramy:90KG
 • Benchtop çig nebit synag merkezden gaçyryş DD-5Y

  Benchtop çig nebit synag merkezden gaçyryş DD-5Y

  DD-5Y çig nebit synag sentrifugasy, çig nebitdäki suwy we çökündileri kesgitlemek üçin niýetlenendir (merkezden gaçyryş usuly).çig nebitdäki suw we çökündiler merkezden gaçyryş bölünişi bilen kesgitlenýär.Nebit burawlaýyş pudagynda we gözleg-barlag edarasynda suw kesgitlemek üçin iň amatly enjam.

 • Iň ýokary tizlik:4000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:3400Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:4 * 200ml
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Motor:Üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi
 • Ekran:LCD
 • Agramy:108KG
 • Gat gat ýadrosy sentrifuga YX-1850R

  Gat gat ýadrosy sentrifuga YX-1850R

  YX-1850R gaýa ýadrosy sentrifugasy, çyglylygy, otnositel geçirijiligi, kapilýar basyşyny, otnositel doýgunlygy, boş radiusy we ş.m. ölçemek üçin ulanylýan dürli nebit howdany şertlerinde gaýa ýadrosy seljermelerinde ýöriteleşendir.

 • Iň ýokary tizlik:18500rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:42000Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:4 * 1000ml
 • Maks kapilýar basyşy:13.40 Mpa
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:280KG
 • Wakuum gan ýygnaýjy turba sentrifugasynyň poluň awtomatiki dargamagy (Biosafety Type) DD-5G

  Wakuum gan ýygnaýjy turba sentrifugasynyň poluň awtomatiki dargamagy (Biosafety Type) DD-5G

  DD-5G wakuum gan ýygnaýjy turba sentrifugasynyň awtomatiki dargamagy we dürli kuwwatly wakuum gan ýygnamak turbalary üçin amatlydyr.Merkezden gaçyryş we dekap, nusgalar bölünenden soň gaýtadan garyşmazlyk üçin bir gezek tamamlanýar.Specialörite ýokary netijelilik süzgüç ulgamy, gapagy wagtynda aýyrandan soň bölüniş prosesinde emele gelen zyýanly gazy süzüp, nusgalaryň biri-biri bilen hapalanmagynyň öňüni alar we operatorlar üçin ýokaşma howpuny azaldar.Şol sebäpli DD-TG Biosafety Type enjamy.

 • Iň ýokary tizlik:5000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:5200Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:4 * 800ml
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Motor:Üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi
 • Ekran:Duýgur duýgur ekran
 • Agramy:135KG