Gysgaça giriş

hakda

20 ýyllyk tejribesi bolan milli ýokary tehnologiýaly “Sichuan Shuke Instrument Co., Ltd.”, gözleg we barlag, laboratoriýa sentrifugasyny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen önümçilikdir. Biziň kompaniýamyzyň 4000 inedördül metrlik ofis binalary we ussahanalary bar. 20-den gowrak hünärmen uly inersener.Önümlerimiz oba hojalygy, bio-ineringenerçilik, azyk, himiýa, derman, kliniki lukmançylyk, gan banky, maldarçylyk, gözleg, karantin, kesellere gözegçilik, daşky gurşawy goramak, suwuň hilini barlamak we beýleki ylmy gözleg we önümçilik bölümlerinde giňden ulanylýar.

Önümlerimiz birnäçe oýlap tapyş patentini aldy we Milli Gowy Gural we Iň gowy 100 Milli Gurallar we Metrler arasynda üstünlikli saýlandy.

20 ýyl iş tejribesi

Diňe laboratoriýa sentrifugalaryny öndürmekde ýöriteleşýär

Milli ýokary tehnologiýaly kompaniýa

Milli gowy guralyň sanawyna saýlandy

Iň oňat 100 milli umumy gural we ölçeg.

4000 inedördül metr zawod satyn alyndy

20-den gowrak hünärmen uly inersener

Gözleg, önümçilik we satuw