Pes tizlikli sowadyjy sentrifuga

 • Bençtop pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy TDL-6

  Bençtop pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy TDL-6

  TDL-6 sowadyjy funksiýaly pes tizlikli sentrifuga.Iň ýokary kuwwaty 4 * 250ml.Çykýan rotorlaryň we adapterleriň görnüşlerine laýyk bolup biler.Şeýle hem, durnukly burç rotoryny ulanyp biler.

 • Iň ýokary tizlik:6000rpm
 • Maks RCF:5120Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:4 * 250ml (4000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:80KG
 • Bençtop pes tizlikli uly göwrümli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy TDL-5M

  Bençtop pes tizlikli uly göwrümli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy TDL-5M

  TDL-5M Benchtop pes tizlikli uly göwrümli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy üýtgeýän göwrümler üçin çelek rotorlaryny çykaryp biler, iň ýokary kuwwaty 4 * 750ml.Wakuum gan ýygnamak turbalary bilen hem gabat gelýär we 2-7ml gan turbalary üçin biosfera rotory bar.

 • Iň ýokary tizlik:5000rpm
 • Maks RCF:5200Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:4 * 750ml (4000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:108KG
 • Bençtop pes tizlikli uly göwrümli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy TDL-6M

  Bençtop pes tizlikli uly göwrümli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy TDL-6M

  TDL-6M, uly göwrümli merkezden gaçyryş üçin iň ýokary tizlikli 6000rpm bilen pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş merkezidir.Iň köp göwrümli 750ml üýtgeýän üýtgeýän rotorlara we adapterlere laýyk bolup biler.Wakuum gan ýygnamak turbalary üçin rotorlaryň görnüşleri bar, iň köp 112 deşik merkezden gaçyryp biler.Biosfera howpsuzlygy rotory 76 * 2-7ml saýlanyp bilner.

 • Iň ýokary tizlik:6000rpm
 • Maks RCF:5200Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:4 * 750ml (4000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:108KG
 • Gaty pes tizlikli ýokary kuwwatly sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LD-8M

  Gaty pes tizlikli ýokary kuwwatly sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LD-8M

  LD-8M pes tizlikli ýokary derejeli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy. Bu enjam gan stansiýalarynda, derman zawodlarynda, biohimiýa, biologiýa önümleri we beýleki önümçilik we ylmy gözleg bölümlerinde giňden ulanylýar.Iň ýokary kuwwaty 12 litr.Gany bölmek, belok ýagmagy, öýjükleri bölmek we köp mukdarda ýygnamak üçin iň oňat gural.

 • Iň ýokary tizlik:8000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:11880Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:6 * 2400ml ýa-da 18 * 400ml gan halta
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:R 20rpm
 • Agramy:560KG
 • Polda pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LD-6M

  Polda pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LD-6M

  LD-6M poluň pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy, iň ýokary kuwwaty 6 * 1000ml bolan super sentrifuga.Uly kuwwatly merkezden gaçyryş üçin ideal sentrifuga.

 • Iň ýokary tizlik:6000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:6880Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:6 * 1000ml (4500rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:260KG
 • Polda pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LD-5M

  Polda pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LD-5M

  LD-5M pes tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy.Dürli turbalar üçin üýtgeýän swing rotorlaryna laýyk bolup biler.

 • Iň ýokary tizlik:5000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:5200Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:4 * 800ml (4000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:150KG