Düşündiriş

 • Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-10M

  Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-10M

  LG-10M ýokary tizlikli uly kuwwatly sentrifuga. Iň ýokary tizligi 10000rpm.Uly kuwwatly merkezden gaçyryş üçin.Bu sentrifuga üçin üç rotor bar: 6 * 500ml, 6 * 1000ml, 6 * 300ml.Uly kuwwaty merkezden gaçyrmak we ýokary tizlik talap etmek zerur bolsa, bu sentrifuga siziň islegiňiz bolar.

 • Iň ýokary tizlik:10000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:18590Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:6 * 1000ml (7000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:260KG
 • Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-16M

  Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-16M

  LG-16M gatda ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy, iň ýokary kuwwaty 6 * 500ml bolan super sentrifuga.Uly kuwwatly merkezden gaçyryş üçin ideal sentrifuga.

 • Iň ýokary tizlik:16000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:27520Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:6 * 500ml (8000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:260KG
 • Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-21M

  Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-21M

  LG-21M iň ýokary kuwwaty 21000rpm bolan ýokary tizlikli sentrifuga.1,5ml-den 500ml-a çenli sentrifuga göwrümini berip biler.24 * 1.5ml rotor üçin tizlik 21000rpm, 6 * 500ml bolsa tizlik 10000rpm-e ýetip biler.Şonuň üçin uly kuwwaty merkezden gaçyrmak we ýokary tizlik talap etmek zerur bolsa, bu sentrifuga işleýär.

 • Iň ýokary tizlik:21000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:47400Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:6 * 500ml (10000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:260KG
 • Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-22M

  Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-22M

  LG-22M uly göwrümli sowadyjy merkezden gaçyryş merkezidir we durnuk burç rotoryna we 96 deşikli mikro plastinka laýyk bolup biler.1,5ml-den 500ml-a çenli merkezden gaçyryp bilýär, iň ýokary kuwwaty 6 * 500ml.Merkezden gaçyryş kuwwaty üçin iň amatly saýlaw.

 • Iň ýokary tizlik:22000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:50685Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:6 * 500ml (10000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:260KG
 • Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-25M

  Gaty ýokary tizlikli sowadyjy merkezden gaçyryş enjamy LG-25M

  LG-25M iň ýokary tizlikli 25000rpm bilen ýokary tizlikli sentrifuga.Iň ýokary kuwwaty 4 * 1000ml uly kuwwatly merkezden gaçyryş talaplaryny kanagatlandyryp biler.Şeýle uly kuwwatlylygy we ýokary tizligi bolan super sentrifuga bolsa-da, import edilýän ýokary hilli kompressor sebäpli temperaturanyň takyklygy ± 1 can ýetip biler.

 • Iň ýokary tizlik:25000rpm
 • Maks merkezden gaçyryş güýji:64800Xg
 • Iň ýokary mümkinçilik:4 * 1000ml (8000rpm)
 • Temperatura aralygy:-20 ℃ -40 ℃
 • Temperaturanyň takyklygy:± 1 ℃
 • Tizlik takyklygy:± 10pm
 • Agramy:280KG