Medeniýetimiz

ŞUKE aslynda Üç Patyşalyk döwründe Şu Patyşalygynyň iň ýokary kodydy.Kanunyň we edepiň bir wagtyň özünde ulanylmagyny, abraýyň we ahlaklylygyň bir wagtyň özünde ulanylmagyny goldamak.Şereketimiz SHUKE-ni esasy medeniýet hökmünde kabul edýär, işgärlerini berk, dogruçyl, paýhasly we hormat goýýan we müşderileriň iň ynamdar strategiki hyzmatdaşyna öwürýär.Hytaýda "günbatar bazaryndaky bazany, içerki bazary ösdürmegi we daşary ýurt bazaryny giňeltmegi" baradaky uly düşünje esasynda Hytaýda sentrifugalaryň ilkinji markasyny gurmagy maksat edinýäris.

Korporatiw görüş:

Laboratoriýa çözgütleri üçin iň gowy hyzmatdaş bolmak.

Korporatiw gymmatlyklar:

Ilki bilen gowulaşmagy dowam etdiriň

Hyzmat şerti:

Ilki bilen hil, bitewilige esaslanýar